Puppy straffen op een positieve manier

Puppy straffen

Een puppy straffen kan op verschillende manieren. Moderne opvoedingsmethodes en trainingen gaan uit van de zogeheten “positieve bekrachtiging”. Dat wil zeggen dat gewenst gedrag van de hond beloond wordt, waardoor de hond dat gedrag gaat herhalen. De methode van positieve bekrachtiging is vaak gekoppeld aan een beleid van “niet corrigeren”. Maar wat te doen als je pup iets doet wat je niet wilt? Gaan we dan toch niet de puppy straffen en hoe leren we dat ongewenst gedrag dan af?

Laten we eerst eens een aantal dingen op een rijtje zetten. Het gedrag van een hond is op twee manieren te sturen. Je kunt (gewenst) gedrag bekrachtigen door de hond te belonen en jevkunt (ongewenst) gedrag corrigeren door de hond te straffen. Van nature zal een hond het gedrag dat hem iets oplevert gaan herhalen. Het leverde immers een beloning op. Wanneer je de hond beloont door hem iets lekkers te geven wanneer hij gaat zitten nadat je “zit” gezegd hebt, dan bekrachtig je het gedrag van het gaan zitten. Het gaan zitten op jouw commando heeft je hond een beloning opgeleverd. Hierdoor zal je hond gemotiveerd zijn om de volgende keer weer te gaan zitten wanneer je “zit” zegt.
Daarentegen als je je hond tijdens een bepaald gedrag corrigeert (straft), dan zal hij dat gedrag niet meer zo graag willen herhalen.

Samenvattend: bekrachtiging (belonen) van gedrag zorgt ervoor dat het gedrag herhaald wordt, corrigeren (straffen) van gedrag zorgt ervoor dat het gedrag niet herhaald wordt. Natuurlijk is dit een zeer simpele voorstelling van zaken. In de praktijk ligt het allemaal een stuk genuanceerder.

Ongewenst gedrag voorkomen

Veel mensen vinden het zwaar corrigeren van een hond niet meer van deze tijd. Een positieve opvoedmethode heeft sterk de voorkeur. Door gewenst gedrag goed te belonen zul je over het algemeen het gedrag van je hond in goede banen kunnen leiden. Maar ook het voorkomen van ongewenst gedrag is even belangrijk.

Zo plaats je bijvoorbeeld dingen die je pup echt niet mag pakken (tijdelijk) buiten zijn bereik. Als hij wat ouder en meer opgevoed is, komen deze spullen langzaam terug. Het ideale hulpmiddel is hierbij de hondenbench. Op momenten dat je even niet op je pup kunt letten plaats je hem in de bench. Dit voorkomt dat hij in de fout kan gaan. Pas als je weer in de gelegenheid bent hem te begeleiden mag hij eruit. Tracht dus steeds zoveel mogelijk te voorkomen dat je pup in de fout gaat! De puppy straffen hoeft dan zowiezo niet.

Gebruik jezelf als correctiemiddel

Het zal echter niet altijd lukken om ongewenst gedrag te voorkomen. Er zijn momenten waarin je toch moet ingrijpen! En hoewel Ingrijpen middels straf lijkt dan voor de hand te liggen. Je kunt deze situaties echter ook op een positieve manier aanpakken. Je puppy straffen in de traditionele betekenis van het woord om bepaald gedrag te laten stoppen hoeft niet. Je kunt jezelf gebruiken als correctiemiddel.

Hoe kan dat dan? puppy straffen

Erg veel van het gedrag van een puppy is uiteindelijk bedoeld om jouw aandacht te krijgen. Ook het niet gewenste gedrag! Het bijten in de broekspijpen, het pakken van pantoffels of schoenen, het aan de bank krabben of het in de plantenbak graven, het zijn allemaal gedragingen waarvan je hond geleerd heeft dat je daarop ingaat. Je pakt snel je schoenen van hem af of haalt hem weg bij de plantenbak. Hoe dan ook, hij heeft jouw aandacht en dat is wat hij wil. Je kunt de puppy straffen door jezelf bij de hond weg te halen. Dat gaat als volgt.

Je hond wil jouw aandacht hebben en vertoont daarom een bepaald gedrag. Hij pakt bijvoorbeeld één van jouw schoenen. Op het moment dat je het ziet, draai je je om en loop je weg van hem. Je zegt daarbij niets en kijkt hem ook niet aan. Bij voorkeur verlaat je de ruimte waar je met je hond bent en sluit je de deur. Je hond zal verbouwereerd zijn. Zijn trucje om aandacht te krijgen werkt niet meer. Sterker nog, het levert hem zelfs het tegenovergestelde op, je gaat weg! De schoen is plotseling niet meer interessant. Verbaasd gaat je pup zoeken waar je nu zo plotseling naartoe bent gegaan. Door weg te gaan heb je het gedrag van je hond gecorrigeerd. Een puppy straffen op deze manier kan ook nooit traumatiserend zijn.

Het komt er in feite op neer dat je jezelf aan de situatie onttrekt. Je onttrekt jezelf uit de situatie door plotseling weg te gaan. Doordat je weggaat, beroof je je hond van je aandacht en zelfs van je aanwezigheid. Elke keer als hij een schoen van je pakt loop je weg en laat je hem alleen achter. Je hond leert hierdoor dat hij door je schoen te pakken het tegenovergestelde bereikt van wat hij wil: je aandacht en aanwezigheid. Na een tijdje zal hij je schoenen gegarandeerd laten voor wat ze zijn. Door weg te gaan corrigeer je dus zijn gedrag. Een puppy straffen kan dus op die manier zónder straf en zónder pijn.

Een ander voorbeeld is een pup die veel te ruw met je speelt en je daarbij in je handen bijt. Ook in deze situatie kan je de pup corrigeren door weg te gaan. Je stopt direct het spel wanneer je hond te ruw is en loopt zonder iets te zeggen weg. Dat is niet wat hij wil, hij wil spelen. Na een aantal herhalingen zal je hond doorhebben dat je het spel stopt als hij te ruw wordt. Hij zal voortaan voorzichtiger worden en ruw spel voorkomen. En dit louter en alleen door jezelf te onttrekken aan de situatie.

Baasjes van jonge honden zullen bovenstaande voorbeelden zeker herkennen. Daar waar je voorheen misschien gestraft zou hebben, kan je het nu eens op deze manier proberen. In de praktijk blijkt ook een puppy straffen volgens deze methode veel beter en sneller werkt. Een puppy straffen kan zo ook nooit traumatiserend zijn. De band met je hond zal hierdoor ook veel hechter worden op deze manier.

Geef een antwoord

Tips voor opvoeding, training en verzorging van je hond