Socialisatie hond met andere honden

Socialisatie hond met andere honden

De eerste 12 weken in het leven van uw hond zijn zeer belangrijk. Gedurende deze periode moet hij kennis maken met allerlei dingen die tot het leven behoren om er later zonder angst mee om te gaan. Dit proces wordt socialiseren genoemd. In dit artikel gaat het specifiek over ‘socialisatie hond met andere honden’socialisatie hond met andere honden

Goede omgang met andere honden is niet aangeboren bij de pup. Sociale vaardigheden moet de pup leren. Ook naar de eigen soortgenoten. Pups die met de fles door mensen worden grootgebracht zonder contact met soortgenoten zijn later vaak totaal onhandelbaar in de omgang met andere honden. Ze hebben dat immers niet geleerd.

In normale situaties verblijft een pup de eerste 6 à 8 weken bij moeder en nestgenootjes. Van hen leert hij spelenderwijs grotendeels hoe met elkaar om te gaan. Hier houdt echter het ontwikkelen van sociale vaardigheden niet op. Om een echt sociaal vaardige hond te krijgen zal hij zeker het eerste jaar regelmatige omgang met allerlei honden moeten hebben.

Angst- en agressieproblemen naar andere honden en uitvallen aan de lijn zijn een van de meest voorkomende gedragsproblemen. Een goede socialisatie kan dit helpen voorkomen. Breng daarom uw pup zoveel mogelijk in contact met allerlei verschillende honden. Contact met pups, volwassenen en oudere honden, grote en kleine, met krulstaarten en lange staarten, vriendelijke en chagrijnige, … zorgt ervoor dat hij goed gesocialiseerd wordt.

De socialisatie met andere honden verloopt niet altijd alleen maar vriendelijk en leuk. Te ruw spel of te grote opdringerigheid van de pup kan leiden tot een terechtwijzing van de andere hond. Ook kan uw pup weggesnauwd of genegeerd worden. Soms ontstaat er een kleine schermutseling. De omgang met andere honden gaat met vallen en opstaan. Hoe de andere hond ook reageert, uw pup leert van elke ontmoeting. Ook van de minder prettige.

Behoed uw pup echter voor ernstige conflicten! Gelukkig komen die maar weinig voor omdat de meeste volwassen honden heel tolerant zijn naar pups. Een correctie op z’n tijd hoort er echter gewoon bij! Zo’n correctie gaat meestal met een hoop kabaal en gekrijs gepaard. Vaak denkt men dat de honden aan het vechten zijn. Gelukkig lijkt dit alleen maar zo. In werkelijkheid is er niet veel aan de hand en is er alleen sprake van het op de plaats zetten van de ene hond door de andere. Ook als het een puppy betreft. Een pup leert hieruit waar zijn grenzen liggen en wanneer hij te ver gaat.

Til uw pup nooit op of troost hem niet als hij op zijn plaats wordt gezet door een andere hond. Socialisatie gaat met vallen en opstaan.

Geef een antwoord

Tips voor opvoeding, training en verzorging van je hond